In collaboration with
Lucia Babina
Co-founder, IT

Market Academy Naschmarkt

De toekomst van straatmarkten staat onder druk. Door de concurrentiestrijd van de supermarktketens wordt de straatmarkt steeds minder goed bezocht en verliest het dorp of de stad zijn zo belangrijke sociale waarde. Dat geldt ook voor de iconische Naschmarkt, ondanks dat het de grootste fruit- en groentemarkt van Wenen is en tegelijkertijd een toeristische trekpleister. Henriette Waal en Lucia Babina initieerde er de Market Academy Naschmarkt met als doel om de marktkooplui samen met bewoners, koks en kunstenaars over de toekomst van de markt te laten nadenken. De Market Academy ontwikkelt, herontdekt en deelt marktkennis, ideeën en producten. Zodat ook de standhouders kunnen profiteren van een markt in transitie. In het kader hiervan ontwikkelde Henriette vijf ‘acties’:

De MAN-Reception is de ‘receptie’ van de academie in één van de stands op de Naschmarkt waar je koffie kunt drinken en ideeën kunt uitwisselen met bezoekers en standhouders.

De MAN-Knoedel Fakultaet is een mobiele keuken waar in samenwerking met lokale koks met marktafval nieuwe gerechten worden gemaakt. Minderbedeelden komen hier om te eten en waarderen de geste en gerechten.

De MAN-Talks is de programmering van de marktkramen na de dagelijkse sluiting van de markt. Het idee is om aan dubbele verhuur te doen en de sociale cohesie te bevorderen. Vooraanstaande Weense kunstenaars en architecten delen hun visie, er wordt gesproken over hoe marktkooplui de marktvernieuwing voor zich zien en er worden nieuwe plannen gesmeed.

Het MAN-Pamflet daagt politici, activisten, ontwerpers en publieke instanties uit een statement te maken over het belang en de toekomst van de markt en betrekt hen bij de ontwikkeling van nieuwe toekomstperspectieven.

MAN-Drechsler Time is een mobiele koffiebar speciaal voor de marktkooplui, geïnspireerd op de oud-eigenaar van café Drechsler die iedere ochtend koffie rondbracht bij de standhouders. Bij de Drechsler Time staat, naast de koffie, het menselijk contact en de conversatie voorop. Een sociaal moment voor de kraamhouders zelf, op een markt waar proeven, voelen, contact en sociale gesprekjes het belangrijkste goed zijn.

Tijdens de Wiener Festwoche van 29 mei tot en met 5 juni 2010 is de Academy gelanceerd en waren alle vijf acties waren actief. In een follow-up met studenten Public Space van de Design Academy Eindhoven ontwikkelde Henriette daarnaast een animatie die 24 uur lang de verschillende groepen in kaart bracht die de markt gebruikten, van boeren en schoonmakers tot bedelaars, stelletjes, toeristen (kijken, niet kopen) en de illegale handel die plaatsvond voordat de markt officieel opende. Hiermee werd de immateriële kant van de markt benadrukt, in plaats van de monumentale architectuur zoals die ooit door Otto Wagner ontworpen is.