In collaboration with
Jesse Howard, Jon Stam, Clemens Driessen, Brecht Duijf, Sophie Krier
Co-mentors, NL

Master Social Design

Sinds 2013 creëert en begeleidt Henriëtte Waal programma’s voor de Master Social Design aan Design Academy Eindhoven, een hoog aangeschreven post-graduate ontwerp-opleiding die erkent dat een tijd van toenemende sociale tegenstellingen vraagt om een meer genuanceerd en complex begrip van hoe het sociale verweven is met het materiële. Een opleiding die heroverweegt wat de samenleving is en zou kunnen zijn.

Henriëtte vindt het belangrijk dat studenten hun praktische en empathische vaardigheden ontwikkelen als onderdeel van hun master studie, door middel van veldwerk, ingebed in de echte wereld. Waal moedigt haar studenten aan om de huidige toestand van de omgeving onder de loep te nemen en bestaande systemen en structuren in twijfel te trekken. Als mentor en coach betrekt ze haar internationale groep studenten bij projecten op locatie wanneer opdrachten vragen om kritisch onderzoek van een bepaald gebied of onderwerp.

“Ik geloof dat de huidige reset van mondiale prioriteiten vraagt om heldere ontwerpers om nauw samen te werken met sociale bewegingen en maatschappelijke organisaties. Ontwerpers die zich bezighouden met mondiale/lokale klimaatcrisis, sociaal-culturele en politieke onzekerheden, deze tastbaar maken, en open voor discussie in kleinschalige concrete projecten. We hebben projecten nodig die nieuwe vormen van wereldmaken belichamen, waarbij onze wereld wordt gezien als een dynamisch levend landschap dat we delen met andere levensvormen. Omdat we met elkaar kunnen communiceren voorbij fysieke grenzen, moeten we het lokale heroverwegen. Voorbij de zintuiglijke grenzen en andere mogelijkheden verkennen.”