In collaboration with
Sophie Krier
Gast mentor, NL
Brecht Duijf
Mentor, NL
Jesse Howard
Mentor, US/NL
Jon Stam
Mentor, CA/NL

Master Social Design

Sinds 2013 geeft Henriette Waal les bij de Master Social Design van de Design Academy Eindhoven. Zij vindt het belangrijk dat studenten zich niet alleen op school maar ook in de praktijk zich ontwikkelen, bijvoorbeeld door veldwerk en het werken met cases uit de beroepspraktijk. Experimenteren, testen en alternatieve oplossingen onderzoeken is zowel tijdens als na de opleiding essentieel. Zeker in deze tijd, nu ontwerpers steeds meer betrokken worden bij het oplossen van stedelijke en regionale problemen, culturele kwesties, maar ook bij het vormgeven van systemen, processen en transformaties.

Als mentor en coach zet Henriette Waal haar studenten ook in voor haar opdrachtgevers, bijvoorbeeld als zij onderwerpen onderzocht willen hebben. Of om testcases voor te leggen aan een jong en kritisch publiek met een diverse culturele achtergrond.

“I think with the current reset of global priorities, we will need more bright designers to work closely with social movements and community based organisations, rebuilding food, water and care systems. As we can interact beyond physical limits we need to rethink the local. Move beyond sensory limits and explore other possibilities.”